ΖΩΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΧΕΙΡΙΑΣ Άτυπο Δίτκυο

unknown-citizen

Ελληνικά|Français|English

Το άτυπο Δίκτυο Ζωής κατά της Αυτοχειρίας είναι μια πρωτοβουλία πολιτών με στόχο την αφύπνιση της κοινωνίας και της ενεργοποίηση της πολιτείας στο κρίσιμο ζήτημα των αυτοκτονιών.

Οι περισσότεροι από εμάς αναλάβαμε πρωτοβουλίες τον Απρίλη του 2012, κάτω από το ψηλό κυπαρίσσι στην Πλατεία Συντάγματος, αμέσως μετά την πράξη πολιτικής θυσίας του Δημήτρη Χριστούλα, επιδιώκοντας προβληματισμό, αφύπνιση και ενεργοποίηση των συμπολιτών μας.

Στα χρόνια που ακολούθησαν έχουμε αρθρογραφήσει σε Ελλάδα και Γαλλία, (βλέπε και greekcrisis.fr) έχουμε προβάλλει την ανάγκη λήψης δράσης για τη στήριξη οικογενειών με θύματα αυτοχειρίας, έχουμε αναδείξει το δύσκολο αυτό ζήτημα σε ανοιχτές και κομματικές συνελεύσεις, έχουμε διεκδικήσει τη δημιουργία ενός άτυπου μνημείου θυσίας στο «Κυπαρίσσι του Χριστούλα» στην Πλατεία Συντάγματος και αναρτούμε συνεχώς, για τρία χρόνια, σημειώματα και πλακάτ σε αυτό το σημείο στο κέντρο της Αθήνας.

Αναλαμβάνουμε κάθε χρόνο πρωτοβουλίες καλέσματος στην ημέρα μνήμης του Δημ. Χριστούλα στις 4 Απρίλη, φυτεύουμε συχνά λουλούδια γύρω από το κυπαρίσσι, έχοντας συγκρουστεί στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια με δημοτικούς υπαλλήλους, και αναλάβαμε πρωτοβουλία για τη δημιουργία πρασιάς με λουλούδια από τον Δήμο Αθηναίων.

Έχουμε έρθει σε επαφή, στηρίζοντας έστω και ελάχιστα κάποιες οικογένειες με θύματα αυτοκτονίας και έχουμε εισηγηθεί στην Περιφέρεια Αττικής συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για τη στήριξη και ανακούφιση αυτών των οικογενειών και κυρίως όσων έχουν και σοβαρά οικονομικά προβλήματα.

Έχουμε υλοποιήσει, σε πρώτο βαθμό, ψηφιακή πλατφόρμα για βάση δεδομένων σε ελεύθερο λογισμικό ώστε να αποτελεί τον κύριο κορμό συλλογής πολύτιμων πληροφοριών για τις αυτοκτονίες που θα μπορεί να αξιοποιηθεί δωρεάν από οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία.

Tέλος διεκδικούμε από την Πολιτεία να σταθεί υπεύθυνα στα ζητήματα Έρευνας και Πρόληψης κατά των αυτοκτονιών καθώς και της έμπρακτης στήριξης των ΟΙ.ΘΥ.Α. (Οικογενειών Θυμάτων Αυτοκτονίας) αναγνωρίζοντάς τες πρώτα απ’ όλα ως μια ιδιαίτερη ευπαθή κοινωνική ομάδα.

Ζητούμε την αλλαγή του τρόπου έρευνας και διαλεύκανσης των συμβάντων αυτοχειρίας από τη μεριά της πολιτείας καθώς και τη ψήφιση σχετικής νομοθεσίας που θα συμβάλλει στην πρόληψη των αυτοκτονιών και τη στήριξη των ΟΙ.ΘΥ.Α.

Θεωρούμε πως όλοι οι υπεύθυνοι πολίτες οφείλουν να προσπαθήσουν για την καταπολέμηση αυτών των φαινομένων μέχρι την οριστική τους εξάλειψη.

Δεν μας πρέπει κανένας νεκρός από φτώχεια και απελπισία!

Επικοινωνήστε μαζί μας: info@life-against-suicide.eu

[click/tap για μεγέθυνση]

Ευχαριστούμε την «Αλληλεγγύη για Όλους» για την έμπρακτη στήριξη της.

Réseau Informel de la Vie Contre le Suicide

Le «Réseau Informel de la Vie Contre le Suicide» est une initiative citoyenne dont l’objectif consiste à éveiller la société, tout en faisant réagir l’État face à la gravité du problème des suicides.

La plupart d’entre nous, nous avions entrepris des initiatives dès Avril 2012, sous ce grand cyprès de la place Sýntagma (Place de la Constitution à Athènes), faisant immédiatement suite à l’acte sacrificiel et autant politique du pharmacien à la retraite Dimítris Christoúlas, lequel s’est suicidé pour ainsi réveiller nos concitoyens  et les rendre par son acte, plus actifs et mieux responsables.

Depuis, et durant les années suivantes, nos textes évoquant souvent les suicides en Grèce ont été diffusés en Grèce et parfois en France (voir aussi le blog www.greekcrisis.fr),et nous avons également mis en évidence la nécessité d’agir afin de soutenir les familles des victimes de suicide, comme nous avons posé cette question si difficile dans certaines réunions ouvertes ou au sein des partis politiques, car nous revendiquons  entre autres : la construction d’un mémorial, même informel, rappelant ce sacrifier sur la place Syntagma lequel serait édifié sous le « Cyprès de Christoúlas »,  où pour l’instant et cela depuis trois ans, nous placardons de messages et des pancartes sur ce point d’ailleurs névralgique de la ville d’Athènes.

Chaque année depuis, nous commémorons ainsi Dimítris Christoúlas, au jour anniversaire de sa disparition chaque 4 Avril, et alors souvent nous y plantons des fleurs autour du cyprès, après avoir affronté parfois durant ces années difficiles des mémoranda et de la Troïka, le zèle des agents municipaux, pour finalement, insister sur la création de parterres de fleurs avec l’implication de la municipalité d’Athènes.

Nous sommes en contact et nous soutenons déjà certaines familles de victimes du suicide, et nous avons insisté auprès des autorités de la Région d’Attique,  pour que des initiatives spécifiques pour enfin soutenir et soulager ces familles, connaissant parfois de graves difficultés financières, puissent voir enfin le jour.

Nous avons déjà mis en place une première base de données sous forme de plate-forme numérique (logiciel libre), dans le but de concrétiser autour de ce projet, la documentation, les statistiques, ainsi qu’une certaine analyse déjà consultables, quant aux données collectées depuis le lourd terrain du suicide en Grèce, données et informations précieuses et qui pourront par la suite être utilisées gracieusement par les organismes de service public compétents.

Enfin, face au gouvernement, nous insistons pour qu’une attitude responsable puisse être enfin adoptée et suivie, s’agissant de la Recherche sur ce phénomène et autant quant à sa Prévention. Le gouvernement devrait aussi œuvrer pour soutenir dans la pratique les familles des victimes du suicide, les reconnaissant d’abord et avant tout, comme relevant d’un groupe social particulièrement vulnérable.

Nous réclamons également le changement méthodologique en usage par les services de l’État, lorsque ces derniers forment et instruisent leurs enquêtes motivées par ces cas repérés de suicides sur le terrain, ainsi que la promulgation d’une loi spécifique, protégeant les familles des victimes et autant mettant en place, le cadre nécessaire d’une prévention efficace.

Nous pensons que tous les citoyens responsables doivent enfin se sentir concernés et ainsi réagir face et contre ce phénomène,  et cela, jusqu’à son élimination.

Nous ne méritons plus aucun mort… par pauvreté, ni par désespoir!

Athènes, le 24 septembre 2015 – Réseau Informel de la Vie Contre le Suicide

Envoyez-nous un email: info@life-against-suicide.eu

Informal Network of Life Against Suicide
The informal Network of Life against Suicide is a citizens’ initiative that aims to raise public awareness and motivate the state with regards to the crucial matter of suicides.

Most of us took initiative in April 2012 under the tall cypress at Syntagma Square (Constitution Square in Athens), immediately after Dimitris Christoulas took his own life as an act of political self-sacrifice aimed at raising concern, awareness and our fellow citizens’ motivation.

In the years that followed we have been editorializing in both Greece and France (check out our blog at www.greekcrisis.fr), we have presented the need to support families that mourn members who have committed suicide, we have brought out this delicate matter in both open and political get-togethers, we have claimed for an informal memorial to be created at “Christoulas’ Cypress” at Syntagma Square and for three consecutive years we have been leaving mementos and notes at this very spot in downtown Athens.

Tributes and flower planting sessions around the cypress are been organized every year on our own initiative to honor the date Dimitris Christoulas died on Aprl 4th. A flower bed at the spot is also on the agenda and we are discussing matters with Athens Municipality for this to happen. Needless to say, notwithstanding the difficulties all are facing during those austerity stricken years, some town civil servants are opposing these initiatives.

We are in contact with a few families that mourn members who have committed suicide, supporting them as much as we can afford and have put forward to the Region of Attica specific initiatives for the provision and relief of those families, especially the ones that struggle to make ends meet.

We are on the early stages of creating a virtual platform for a database using open source software, which will be our main tool for collecting valuable information about suicides and can also be made of good use by any state services.

Last but not least, we ask for the State to responsibly help on Research and Prevention against suicide matters as well as effectively support S.S.Fs (Suicide Stricken Families), acknowledging them first and foremost as a special sensitive social group.

We need a change on how incidents of suicides are being investigated and unraveled by the state as well as the passing of relevant statutes which will help prevent suicides and support S.S.Fs

We think all responsible citizens should try and take serious action against these incidents until they are forever gone.

We cannot afford more dead because of poverty or despair!

Contact us: info@life-against-suicide.eu